آنچه درباره تاریخچه طراحی سایت نمی دانستید

طراحی وب

تاریخچه ای از طراحی سایت در این نوشته ما قصد داریم در خصوص طراحی سایت با شما صحبت کنیم. اما قبل از آن لازم است تاریخچه طراحی سایت را بهتر بشناسید. سال 1989 زمانی که Tim Berners-Leeاینترنت را به وجود آورد. این فکر را نمیکرد که اینترنت در این دنیا تا این حد دچار تغییر […]